Doelgroep

Wie – waarvoor kan je bij mij terecht:

Kinderen en jongeren met ASS – ADHD – gedragsproblemen 

Reeds enkele jaren verdiep ik me in het begeleiden van kinderen met ASS. Ook kinderen met ADHD en gedragsproblemen zijn me niet onbekend. 

Iedere vraag wordt beluisterd en samen met de ouders en het kind wordt er bekeken of ik kan voldoen aan de vragen; zo niet, kunnen we kijken voor gerichte doorverwijzing.

Begeleiding kan bestaan uit diverse elementen, waarbij ik me niet vastpin aan 1 stroming maar graag eclectisch te werk ga. 

  • individuele begeleiding van het kind
  • psycho-educatie bij het kind
  • sociale vaardigheidstraining
  • speltherapie
  • ondersteunen van het netwerk
  • ….

Ouders

Ouders met opvoedingsproblemen kunnen bij mij terecht. Deze opvoedingsvragen kunnen heel ruim zijn. Ook de vraag: hoe ga ik met mijn kind met ASS om, kan aan bod komen. We zoeken samen uit welke weg we kunnen bewandelen.

Intelligentieonderzoek – belevingsonderzoek – aandachtsonderzoek

Soms is er specifieke diagnostiek aangewezen. 

  • intelligentieonderzoek bij kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 16 jaar, waarbij er een vermoeden kan zijn van laag- of hoogbegaafdheid, op vraag van het CLB, logopediste, …
  • belevingsonderzoek wanneer er zich vragen gesteld worden hoe uw zoon/dochter bepaalde situaties ervaart.
  • aandachtsonderzoek bij bv. vermoeden van ADHD.

Vormingen

  • Reeds enkele jaren geef ik vormingen aan ouders rond diverse thema’s. Zo verzorgde ik volgende vormingen: vrije tijd en ASS, examenstress en ASS, cognitieve gedragstherapie bij kinderen met ASS, ASS en dieren, …