Over mij

Marcia Verhulst

Studies

In 2008 studeerde ik af als klinisch psychologe aan de Ugent. Voordien had ik reeds in 2002 mijn diploma als Gegradueerde in de Psychologie en in 2003 als Gegradueerde in de Orthopedagogie.

In 2011 behaalde ik mijn getuigschrift ‘Postgraduaat Autismespectrumstoornissen’ en in 2012 mijn diploma ‘Master Special Educational Needs: Autismespecialist.

Momenteel zit ik in mijn laatste jaar ‘Permanente Vorming Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen’.

Ik volg frequent bijscholingen en vormingen. Ik specialiseer me verder in ‘ontwikkelingsstoornissen’, voornamelijk voor de doelgroep kinderen en jongeren met ASS.

Werkervarving

Tijdens mijn opleidingen liep ik stage in diverse Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR). Aansluitend op mijn stage kon ik in 2007 aan de slag in het CAR Horizon, te Geraardsbergen, waar ik ook tot op vandaag werkzaam ben. Mijn doelgroep omvat hoofdzakelijk kinderen en jongeren met ASS, ADHD, gedragsproblemen, … . Ik begeleid er tevens ouders.

Naast mijn werk in Horizon VZW was ik tot 2017 tewerkgesteld als GON-begeleidster bij kinderen en jongeren met ASS.

Ik ben eveneens freelancer binnen de Vlaamse Vereniging Autisme waar ik vormingen verzorg voor ouders van kinderen met ASS.

Erkenning

Ik ben:

  • gecertificeerd lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), 
  • lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen,
  • lid van de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten,
  • lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapeuten.

Telkens met de nodige erkenningscertificaten en nummers.