Tarieven

Onderstaande tarieven worden gehanteerd:

  • Individuele therapie – ouderbegeleiding: kostprijs: 60-70 euro en duurt ongeveer 45 minuten tot een uur.
  • Overleg met andere hulpverleners, school is tevens mogelijk. Hier hanteren we een kostprijs van € 70 per uur. Deze worden steeds in samenspraak besproken.

Indien een afspraak niet kan doorgaan, gelieve steeds 24 uur op voorhand te verwittigen. Indien niet verwittigd wordt dit aangerekend. 

Terugbetaling

De meeste mutualiteiten betalen een deel van de sessies terug. U kan informatie hiervoor verkrijgen bij mij of bij uw mutualiteit (vraag hen naar de tegemoetkoming voor pychotherapie bij kinderen en jongeren). Ik ben eveneens erkend voor terugbetaling binnen de CM.

Zie (http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm#overzicht) voor verdere informatie.