Werkwijze

Aanmelding

Het eerste contact is vaak via telefoon en bij voorkeur via mail. Bij dit eerste contact stel ik jullie een paar vragen om te kunnen inschatten of ik u kan verder helpen met jullie vragen. Vervolgens maken we een afspraak voor een intake.

Intake

Tijdens dit eerste gesprek luister ik zeer grondig jullie vragen. Ik geef uitleg over mijn werkwijze en we gaan na of deze aan uw wensen voldoet. Vervolgens stellen we een behandelplan op. Dit behandelplan wordt doorheen de sessies geëvalueerd en bijgestuurd. Afhankelijk van de hulpvraag kan er voor de behandeling even een diagnostische fase aan bod komen.

Begeleiding, therapie

De begeleiding is op maat gemaakt. Ik vertrek meestal vanuit de gedragstherapeutische visie, echter integreer ik ook andere stromingen in mijn therapie:

  • individuele psychotherapie
  • speltherapie
  • ouderbegeleiding
  • opvoedingsondersteuning
  • sociale vaardigheden
  • ….

Afronding

Wanneer uw kind of u zich voldoende gesterkt voelt, kan de begeleiding worden afgerond. Dit gebeurt steeds in samenspraak en opvolging kan aan bod komen (vb. nog een vervolgafspraak binnen 3 maand om te zien hoe het verder loopt,…)